Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

  • ironia
    Κάτοχος Διαγωνισμού
    • Πριν από 9 χρόνια

    I actually really love this idea, tho I don't like font. as it's impossible to read.

    • Πριν από 9 χρόνια