Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

  • danasurfboards
    Κάτοχος Διαγωνισμού
    • Πριν από 7 χρόνια

    Can you try iy with a different font, and make the claws a little smaller so he ius not as scary looking? Thanks!

    • Πριν από 7 χρόνια