Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

 • huzaifakamdar
  Κάτοχος Διαγωνισμού
  • Πριν από 7 χρόνια

  Hi,

  can you please send me a private message before i can declair you as a winner.

  Thanks,

  • Πριν από 7 χρόνια