1. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 14
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #14 για Logo for a fire resistant gag for storing documents and other valuable belongings. 
Need a creative design away from the flame icon.
  0 Like
 2. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 15
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #15 για Logo for a fire resistant gag for storing documents and other valuable belongings. 
Need a creative design away from the flame icon.
  Απορρίφθηκε
  0 Like