1. Νικητής
    Επιλαχών
    αριθμός συμμετοχής 16
    Graphic Design Contest Entry #16 for Logo for a fire resistant gag for storing documents and other valuable belongings. 
Need a creative design away from the flame icon.
    0 Like