1. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 123
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #123 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 2. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 122
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #122 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like