1. Νικητής
  Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 39
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #39 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  3 Like
 2. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 41
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #41 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  1 Μου αρέσει
 3. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 70
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #70 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 4. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 69
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #69 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 5. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 68
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #68 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 6. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 21
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #21 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 7. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 20
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #20 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 8. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 15
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #15 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 9. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 10
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #10 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 10. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 107
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #107 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 11. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 104
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #104 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 12. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 106
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #106 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 13. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 105
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #105 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 14. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 67
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #67 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 15. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 38
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #38 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  Αποσύρθηκε