1. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 154
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #154 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 2. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 143
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #143 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 3. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 142
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #142 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 4. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 125
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #125 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 5. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 148
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #148 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 6. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 147
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #147 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 7. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 146
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #146 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 8. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 145
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #145 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 9. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 144
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #144 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 10. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 141
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #141 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 11. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 140
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #140 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 12. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 139
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #139 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 13. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 138
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #138 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 14. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 137
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #137 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 15. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 136
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #136 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 16. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 134
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #134 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 17. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 132
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #132 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 18. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 130
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #130 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 19. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 129
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #129 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 20. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 128
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #128 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 21. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 127
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #127 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like
 22. Επιλαχών
  αριθμός συμμετοχής 126
  Graphic Design Συμμετοχή Διαγωνισμού #126 για Logo design for new restaurant. The name is Ginza Sushi. 

We are looking for classy logo with maroon, Black and touches of silver (silver bc of the meaning). Would also like a brushstroke look but a highly visible name.
  0 Like