Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

  • fyenergy
    Κάτοχος Διαγωνισμού
    • Πριν από 4 χρόνια

    Take out the Vital Performance and send in more samples of the VP the way you combined it also play with it a little we don't really like how its so flowwy change it up you may have something good.

    • Πριν από 4 χρόνια