Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
Why you need a social media marketing strategy The best marketing strategies for different social media channels

11 Instagram marketing tips you need to know

With 1 billion active monthly users, your business can't afford to ignore Instagram. We show you how to make the most of this customer rich platform.
24 Ιουν 2019 • 6 λεπτά ανάγνωση
Ενημερώθηκε στις 22 Ιαν 2020 από τον/την Adam S.
Φωτογραφία Φόντου

Instagram can be an effective marketing tool for your business if you know how to use it

Instagram has quickly grown to become the third-largest social media network in the world. It sits behind only Facebook and YouTube, and its 1 billion active users are highly engaged. Moreover, 80% of Instagram's users follow at least one business .
An audience this large could be a goldmine for your business. But you need to use Instagram effectively to get the most from your marketing efforts. Here are our top tips.

1. Get a business account

When you set up your Instagram account, you'll be able to choose between a personal or business account. Make sure you set up your profile as a business profile.
Business profiles get access to Instagram's Insights tool, which gives you analytics tools to track the reach and engagement with your posts. You can see the demographics of your followers, along with the hours and days they're most active.
A business profile also means your followers will be able to contact you via a link on your profile. Users can choose to email you, send you an Instagram message, view your location or even call you directly.

2. Write a great bio

Your Instagram bio will be the first impression people form of your business when they come across you. Make it count.
Your bio consists of your profile photo, your username, 150 characters of info about your business, your link and contact info. You can include your email, your phone number and your physical location.
The really important components to get right are your profile photo and your 150 character bio. Ideally, you should use your company's logo as your profile photo. Remember, however, that this photo will display in a small circular frame. If your logo looks busy or contains a lot of copy, you might want to think about a cleaner looking logo.
Your bio should sum up what your company does and your reason for existing. It's essentially your mission statement. Be clear about what service your company provides and what makes it unique. And don't be afraid to include a call to action .

3. Use your one link wisely

As we mentioned above, you get one link in your Instagram bio. And it's the only link you can use anywhere in your profile. Instagram doesn't allow clickable links in photo captions or comments, and if you put a non-hyperlinked URL in your posts it will come off looking spammy.
You can change the link in your bio from time to time to suit your marketing needs. While a link to your homepage might make sense, you need to consider whether or not your homepage is optimized for conversion.
If you create posts to promote a specific product or service at specific times, the link in your bio might be more effective leading to a landing page highlighting that specific product or service.

Featured Work in Social Media Marketing

Portfolio item image
Twitter Marketing Management
by fayzaalaam
Portfolio item image
Digital Marketing Campaign - Tikram
by BluLitmus
Portfolio item image
Facebook Advertising Campaigns
by billybell89
Portfolio item image
Social Media Management for Laroma
by gobyweb2

4. Post text-based images for longer messages

Instagram is a visual medium, and the captions you include with your posts will have much less impact than the visual itself. If you want to promote a specific product or service, or update your audience on a special promotion, create a text-based image. Include your logo and text communicating your message. Don't get too wordy. You'll want to use a large, readable font on a background that's not too busy.
Since Instagram is all about communicating through visuals, you'll need to make sure your post is visually appealing. You can use tools like Canva to design your post, or you could consider hiring a freelance graphic designer .

5. Engage, don't sell

The best way to succeed on Instagram is to create compelling content that engages users. Social media is a powerful sales platform, but people don't visit social media sites to be sold to. Offer your audience something of value.
For Instagram, this means either stunning imagery or engaging photos and videos that tell a story. For businesses, behind-the-scenes photos are a great way to engage Instagram users. Give people a look at the processes that go into your business. Let them see what a typical day in your business looks like. Humanize your brand by giving users a peek at the people behind it.
You can definitely use Instagram to market your products directly. Just make sure the product imagery you post is visually compelling. Consider hiring a product photographer to showcase your products in a visually appealing way.

6. Post video content often

It's pretty easy to snap some shots with your phone and push them to Instagram, but don't overlook video. Research shows Instagram videos receive 38% more engagement and more than twice the amount of comments as still photos.
Video will also help set your brand apart. Still photos are much more common on the platform than video (though this is likely to shift quickly). And while photos draw more likes, video attracts more comments, showing users are taking the time to engage with the video rather than just scrolling through their newsfeed.

7. Develop a visual style

Your brand should be known for a particular visual style in its Instagram posts. This helps create a brand identity on the platform and makes your content immediately recognizable to your audience.
A visual style could be the way you compose your shots. It could be the subjects you choose for your photos. It could be a specific color palette you stick to. Or it could be as simple as running all your photos through the same filter.
However you choose to establish your visual style, displaying consistency across your posts will help reinforce your branding.

Freelance Social Media Marketing Experts

Avatar Χρήστη
Σημαία της Nasrin Begum P. @fayzaalaam
10 USD / hour
4,9 (329 αξιολογήσεις) Graphic Design Internet Marketing Banner Design Logo Design SEO
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Arnold Benedict M. @WhizVA
12 USD / hour
5,0 (13 αξιολογήσεις) Internet Marketing Data Processing Data Entry Social Networking Facebook Marketing
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Pavlo P. @ppavlop
50 USD / hour
5,0 (9 αξιολογήσεις) Graphic Design Internet Marketing Google Adwords Facebook Marketing Marketing
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Uzzal H. @uzzalhossaina12
5 USD / hour
4,8 (333 αξιολογήσεις) Internet Marketing SEO Link Building Social Networking Twitter
Visit profile

8. Get onboard with influencers

It can be tough to get started on Instagram. While finding, following and engaging with users in your target demographic is a good start, the social media quid pro quo of "you follow me and I'll follow you" doesn't hold as true anymore. To jumpstart your brand and get in front of potential buyers, you'll want to leverage influencers.
Influencers aren't always celebrities or other powerful brands. Often they're regular Instagram users who have managed to amass a massive following.
There are a number of ways you can identify influencers to work with, but one of the easiest is HypeAuditor. It's a free tool that lets you view influencers in 14 different categories, broken down by country. You can see the topics different influencers post about most, their followers and their engagement.
After finding relevant influencers for your target demographic, simply reach out to them and ask if they'd consider promoting your product or post. Many influencers may expect payment in return for promotional posts (though some may be satisfied just to receive your product for free), but this can be money well spent. A few promotional posts from an influential Instagrammer with a following of millions could have more impact than a paid ad.

9. Post user-generated content

Smart brands make use of user-generated content. It engages your audience and lets you interact with them. It creates a sense of community.
GoPro has mastered user-generated content on its social media platforms. It regularly posts user-submitted photos and videos shot with its products. You may not be selling cameras, but you have a product or service people can engage with. Encourage your audience to submit photos and videos that show them interacting with your brand, and feature them prominently on your Instagram profile.

10. Go crazy with the hashtags

Hashtags enable people to stumble across your content on Instagram. They're searchable words and phrases that groups together content with similar subject matter. Use them liberally in your posts.
While some platforms require a "less is more" hashtag approach (the optimum number for a Twitter post is two), Instagram doesn't show any drop-off in engagement from loading posts with every feasible hashtag under the sun. Using a plethora of hashtags just means your content can be found by more people in more places.
When you post on Instagram, caption your post and then include as many relevant hashtags as you can think of. You can use a free tool like Hashtagify to find trending hashtags and suggest other relevant hashtags.

11. Know when and how often to post

Every social media platform audience behaves differently, and every platform has its own peak times for engagement. Once you've gathered a following, you can use Instagram Insights to identify the days and times your audience is most active and schedule your posts accordingly. Until then, general data shows that weekday mornings are best.
According to research from CoSchedule, Instagrammers are most active between 8AM and 9AM. HubSpot research shows posting at 5AM from Tuesday to Friday generates high engagement, as does posting between 11AM and 3PM.
In terms of frequency, you don't want to oversaturate your audience. Buffer suggests 1–2 posts per day is optimum.

Bonus Tip: Hire a professional

Instagram marketing isn't complicated, but it is time consuming. If you're concerned you don't have the time to devote to properly engaging with Instagram, consider hiring a freelance social media expert. They'll be able to craft compelling content for you, schedule it for the peak engagement times and interact with users to grow your audience.

Featured Work in Social Media Marketing

Portfolio item image
Social Media Marketing Campaign
by gobyweb2
Portfolio item image
OMO Bikes Marketing Graphics
by whatifdesignin
Portfolio item image
Facebook Promotion Example
by l8house
Portfolio item image
Synprio | A Digital Agency Company
by bullslogix
 
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
The best marketing strategies for different social media channels
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Why you need a social media marketing strategy
10 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
20 killer tips for Facebook marketing
8 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
15 essential Twitter marketing tips
6 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
11 steps to Pinterest marketing success
6 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
Thumbnail Άρθρου Scaling your startup for the future
Scaling your startup is a delicate balancing act. Scale too quickly and your funding is depleted. Scale too late you've missed your opportunity.
23 min read
Thumbnail Άρθρου How to come up with a great business idea
Struggling to come up with the best idea? Our exhaustive guide runs through the idea generation process to help you tap into your inner Steve Jobs.
10 min read
Thumbnail Άρθρου Funding your startup
A million dollar business idea is useless if it remains written on a napkin. Learn the best ways of securing funding to build your dream.
26 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.