Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
A beginner's guide to search engine marketing (SEM) Understanding search engine marketing (SEM) bid strategies

How to create SEM landing pages that convert

If you're doing PPC marketing, your landing page is as important as your ad. We'll show you how to get the most out of your SEM landing pages
21 Ιαν 2020 • 6 λεπτά ανάγνωση
Φωτογραφία Φόντου

In search engine marketing, your landing page is just as important as your ad

Landing pages are a central part of any successful online marketing campaign. It's essential to have a central avenue to direct your marketing traffic to convert them into sales.
But not all landing pages are created equal. There are different types of landing pages for different purposes. And, just creating a generalized landing page for all your SEM campaigns can negatively impact your conversion rates.
It's important to consider the differences between Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM) while designing your landing page. For most businesses, Search Engine Marketing is the optimal option because they're looking to drive traffic onto their landing pages from search engines. That is why it's a much better idea to create SEM landing pages.

Before we dig deeper into that, it's important to consider the following important question.

What is a landing page?

A landing page is a web page you drive traffic to from a search result or a paid ad. A landing page could just be your home page, or it could be a page designed specifically for sales. Or, as we'll find out, it could be a page designed specifically for the keywords your ad is targeting.
Effective search engine marketing is practically impossible without having a properly optimized SEM landing page. A lot of thought and attention goes into creating the perfect SEM landing page.

Creating the perfect SEM landing page

While creating the landing page, it's extremely important to have a well-defined goal in mind. In most cases, the goal is to create a page that's optimized for either gathering leads or converting sales from the traffic that's being channeled to the landing page from search engines.
To achieve this goal, you need to take into consideration the goals of the user before entering the site. A great way to evaluate that is by taking into consideration the keywords and searches that lead people to your website.

Keywords

Keywords are arguably the most important part of optimizing your landing page for SEM. Whether you are relying on Google Adwords or any other search engine to direct traffic towards your landing, it is extremely important to tie in your keyword to your landing page.
You need to put thought into the intent behind the keywords as well. If your SEM campaign is for transactional searches such as "buy shoes" or "hire a digital marketing agency," it's likely that you'll be drawing in people with high purchasing intent. In these cases, your landing pages can cut to the chase and explain the benefits of your product or service compared to your competitors'. Your visitors already want to purchase. You just have to convince them to purchase from you.
But, if the keywords you're targeting are more informational, such as "how to market my business" or "what are the best shoes for running," your landing page visitors are likely to be lower intent. The landing page you design for these keywords should focus more on guiding the visitor to the point that they're ready to purchase. For low intent keywords, you might even focus more on gathering leads than actually converting visitors into customers.

Copy

The copy on your landing page is integral to telling the story of your product. It is extremely important to convey the maximum possible information in the least possible words.

People are not coming to your landing page to read a story. They're there to be drawn to the product and make a purchase, or to find out more about why they might need a product or service. Make sure that every word counts. Focus on the copy that goes into the descriptions and headlines and ensure that you tie the copy in well to the keyword that the visitor is originating from. This helps you maximize client interaction on your SEM landing page.
Aside from these considerations, it's also extremely important to have the right design to maximize the conversions on the landing page.

Design considerations

While designing your SEM oriented Landing Page, you need a thorough understanding of user expectations on entering the page. The general design of the page should reflect the keywords that were used to reach the landing page, and the searcher's intent.

A great way to do that is to utilize the keywords in a visual form within the website imagery. For example, if the user is visiting your landing page on the “shoe” keyword, it seems pretty obvious they'll be expecting to see imagery of shoes prominently displayed. This helps the user have a great idea of the overall contents of the landing page and to reduce the bounce rate.
It is also extremely important to keep the landing page really focused on the product/information you’re trying to push. Due to the short attention spans of modern-day visitors, keeping the contents focused is mandatory to reduce the bounce rate. The design of your landing page needs to grab attention the moment visitors land on it, whether or not they scroll down the page. That means you need a strong hero image.
A major element of the design will be where you place your call to action, or CTA.

Call to Action

Even though the Call to Action seems to be a very minor element, it's one of the most important aspects of having a great SEM landing page. The right CTA can have a massive impact on your conversion rate.
To have an effective CTA, it's important to consider the following details:
Integrating your keyword into the CTA can be a great way to push clients toward the sale. Offering free incentives and discounts is a great pre-sell strategy to convert people into users and then target them at a later stage. Urgency can be used as a great tool to rush people into taking the leap and purchasing your product. The CTA design must be synchronized with the rest of the contents to ensure internal uniformity. Visibility of the CTA must be considered while designing the general landing page to ensure that it falls in line with the rest of the page and it's clear that you want users to click it.
You should also consider which CTA to use for which SEM campaigns. As we mentioned before, campaigns focusing on high purchasing intent keywords can easily use CTAs like "Buy Now," "Add To Cart" or "Join Now." If you're targeting lower intent keywords, you might want to use a lower commitment CTA like "Learn More" or "Get A Free Quote."
Remember, the CTA is the eventual action you’re pushing for. It's essential to make it as magnetic as possible to get users to click on it.
A great example of a well designed CTA is the “Join Free For A Month” CTA used by Netflix to get people to interact with their content.
netflix landing page
This CTA (the red button) is a great example, because it provides a simple, compelling case to the users. Here is a breakdown of the elements of the CTA that act together to make a strong case for the user to take the action.
Text: The text offers the incentive of a free trial which removes the objections that Netflix might be too much of a financial commitment. This is a great way to pull people into the purchase without demanding too much of their investment.
CTA Design: The CTA design is effective because it's large, centrally located on the page and uses the brand colors to integrate into the overall design.

Use talented professionals to help with your SEM landing page

Using the right creative professionals can be a great way to improve your SEM design and copy to reflect professional standards and convert your page into one that stands out. By getting a professional designer to help you in the endeavor, you are effectively multiplying your odds of converting your customers. Copywriters can also be extremely helpful in writing captivating content that has the highest odds of conversion.
Since full-time employees can be an expensive hire, going for freelance designers and writers is a great way to save on the costs and get multiple options when it comes to quality. This is a really effective way to have an effective design and copy without having to bear the expenses of a full-time employee.
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
Understanding search engine marketing (SEM) bid strategies
9 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
A beginner's guide to search engine marketing (SEM)
8 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
How to do keyword research for your SEM campaigns
7 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
How to set up Google Shopping Ads for your business
8 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
The Future of Work
5 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου How to build an effective sales funnel for your website
Bring visitors to your site, turn them into leads and turn those leads into paying, loyal customers by building your sales funnel
7 min read
Thumbnail Άρθρου The ultimate guide to Conversion Rate Optimization (CRO)
Getting people to your website is one thing. Getting them to convert into customers is quite another. Learn how to turn your site into a sales machine
7 min read
Thumbnail Άρθρου When you should and shouldn't use CTAs
A compelling CTA is key to earning revenue but maybe you're overdoing it. We spoke to Brendan Yell from Twilio to learn the correct CTA methodology
3 min read
Thumbnail Άρθρου Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.