Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
Why Your Business Needs a Content Marketing Strategy

Why you need killer ad copy

Good copywriting will grab your customers' attention and compel them to take action. To be successful in business you need a copywriting strategy.
3 Ιουν 2019 • 4 λεπτά ανάγνωση
Ενημερώθηκε στις 21 Ιαν 2020 από τον/την Adam S.
Φωτογραφία Φόντου

What your advertising says is as important as how it looks

Since the dawn of time advertising has been critical to compete for the attention of consumers to sell your goods and services. It does not matter what you're selling, you can't rely on word of mouth to get your message to the world. You need a strong commitment to advertising to boost your business.
Killer ad copy increases sales conversions by engaging your target audience. It compels them to take action. Bad ad copy can mean lower sales conversion rates, and can even alienate potential customers. 

Good versus bad ad copy

Considering you spend big money on advertising, it's vital your ad copy is great. 
So, what makes ad copy good or bad?

Good ad copy

Good ad copy is compelling and interesting, and engages consumers to increase sales. It's powerful and effective so potential customers take notice.
What makes ad copy good? Good ad copy:
has a headline that grabs people’s attention and stop them in their tracks evokes emotions inspires people to act uses strong imagery people can relate to and remember grabs the attention of audiences using short sentences and simple words without being cliché defines the product or service upfront relates to its target audience is powerful and effective.

Freelance Freelance Writing Experts

Avatar Χρήστη
Σημαία της David Dundas @ProWriterHalDog
35 USD / hour
5,0 (1232 αξιολογήσεις) Copywriting Legal Internet Marketing SEO Research
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της NovaStudios @NovaStudios
40 USD / hour
4,8 (664 αξιολογήσεις) PHP Java JavaScript Adobe Flash Website Design
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Happymarli @happymarli
15 USD / hour
4,9 (3059 αξιολογήσεις) PHP Website Design Graphic Design Copywriting Internet Marketing
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Saminakiran @saminakiran2
10 USD / hour
4,8 (613 αξιολογήσεις) JavaScript Website Design Graphic Design Translation Internet Marketing
Visit profile

Bad ad copy

Bad ad copy can get your business noticed for all the wrong reasons. Some people subscribe to the old belief “there is no such thing as bad advertising”. But this can put your business reputation on the line. So what makes ad copy bad? Bad ad copy:
lacks authenticity contains misleading or false information may not capture consumers’ attention is not believable contains profanity or violence and is offensive to many consumers is prejudiced or sexist and turns potential customers away.

Hire a freelance copywriter to write killer ads

Freelance copywriters know how to write compelling ad copy to enhance your business. They know the importance of writing copy that converts. Their lives depend on it. Writing engaging copy for all types of businesses is what they do every day.

Freelance copywriters perfectly capture your essence

A freelance copywriter will perfectly capture the essence of your business and services. The ad copy they write excites and engages your audience no matter the industry. Copywriters work across all industries and are master researchers. They write ad copy that influences consumers and converts into sales. 

Freelance copywriters tailor calls to action

Every ad needs a call to action. Freelance copywriters quickly understand your target audience and write calls to action to suit your desired outcome. They write ad copy that attracts the right people to interact with your brand.

Forget grammar issues by hiring a freelance copywriter

Freelance copywriters are masters of grammar issues. Everything needs to be perfect to attract the attention of search engines . Their ad copy is perfect. No spelling, grammar or punctuation issues to make your ads look unprofessional. 

Freelance copywriters can make anything sound exciting

Freelance copywriters make even the most boring subject sound exciting. They will find something interesting about your subject and turn it around to write ad copy that engages and compels people to act.

Freelance copywriters do not have to be industry experts

You may think a copywriter needs to be an expert in your industry. This is not necessarily true. Sometimes it is better to work with someone who isn't close to your industry. They are objective and find unique ways to engage potential customers. A good copywriter speaks directly to potential customers to entice them to pay attention. Their work does not use industry jargon that can confuse. 

Freelancers cost less than an ad agency

There is no need to pay huge money for an agency writer when you can hire a freelance copywriter. 
But, beware, freelance writers charge different prices so if one is too cheap, there is usually a good reason. Make sure you ask for copies of their work and ask the right questions.

Work one-on-one with a freelance copywriter

Working with an agency, you usually work with an account manager. You never get to talk directly to the person doing the work. When you hire a freelancer copywriter, you collaborate with them one-on-one so your thoughts and feedback don't get lost in translation. You communicate with the person doing the work.

Freelance copywriters only work with a few people at a time

When you hire a freelance copywriter, they only work with a select few clients. Agencies have many clients so their copywriters juggle many projects and deadlines at a time. They also only work business hours where a freelance copywriter works all hours to get the job done. Freelance copywriters do not have a boss so they have complete control of their time.
Freelance copywriters are word wizards who know the industry inside out. They only work with clients and on projects that interest them. A freelancer knows the importance of writing killer ad copy that works for you. 

Freelance Freelance Writing Experts

Avatar Χρήστη
Σημαία της Pratiksha J. @TechnoWritesAcad
50 USD / hour
4,9 (550 αξιολογήσεις) Copywriting Blog Powerpoint Financial Research Technical Writing
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Jacqueline M. @jaxmoon
35 USD / hour
4,9 (15 αξιολογήσεις) Proofreading Blog Editing Article Writing Fiction
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της CleverPen Content @cleverpen
80 USD / hour
4,9 (789 αξιολογήσεις) Copywriting Banner Design Data Processing SEO Data Entry
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Ahmed M. @Thoughtfulwrites
100 USD / hour
4,9 (542 αξιολογήσεις) Translation Legal Photography Research Proofreading
Visit profile
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
10 tips to write killer ad copy that sells
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Why your website needs great writing
4 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
How offering a free e-book can generate website traffic and leads
7 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Why you need a ghostwriter
3 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
3 skills you'll need to write social media marketing posts
5 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
Thumbnail Άρθρου A beginner's guide to search engine marketing (SEM)
Search engine marketing can be a great advertising channel for your business, or a colossal waste of money. The difference lies in how it's executed.
8 min read
Thumbnail Άρθρου What is a virtual assistant and when should I hire one?
Virtual assistants are affordable, and they can add serious value to your business. Find out what to look for when hiring a virtual assistant
7 min read
Thumbnail Άρθρου How to build an effective sales funnel for your website
Bring visitors to your site, turn them into leads and turn those leads into paying, loyal customers by building your sales funnel
7 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.